Bevissthet – En debatt om utrykket, og hva jeg legger i det.

Jeg jobber med en video som snakker om utrykket bevissthet, og hva jeg legger i det.

Følg med videoen slippes om bare et par dager.