Lyst på mer fokus og kontroll i livet?

Denne formelen vil hjelpe deg, som den har hjulpet mange andre

Jeg veileder deg gjerne

Med 18 års erfaring har jeg funnet verktøy jeg vet du vil ha nytte av

Enneagrammet, Ennead og 3,6,9 og litt om Tesla

3-6-9-Yin/Yang

Del denne posten

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Bloggen min endrer seg og det gjør poden også i år. Det blir mer om de 9, Enneagrammet og Ennead. Det begynte med at jeg snakket om 3-6-9 på onsdagskvelden inspirasjonsformel kveld, også fikk jeg en beskjed fra Line Nilsen som går i Ennead programmet dagen etter. Det kan du lese i engelsk lenger ned. Dette signalet førte til at et nytt frø ble plantet for denne sesongen og på det står det sammenhengen mellom Ennegrammet og Ennead og nummer Takk til Line. Passer bra på den 9 ende dagen i 4 den mnd i 2021. 4 + 2+2+1= 9 + den 9 ende dagen. Som er 9 + 9 som blir 18. Som er 1 + 8 som er 9.

(Dette regnstykket er læren etter å se signaler i nummer som mønster) Akkurat som Tesla gjorde da han brukte de samme tallene for å komme frem til sin regnestykker.

Litt intro om Enneagrammet og Ennead før vi går videre.

Enneagrammet.  ble introdusert i Vesten av Georgij Ivanovitsj Gurdjieff og var ment som et oppsett  eller ni-stegs diagram for transformasjon fra søvn til våkenhet. Metoden stammer opprinnelig fra oldtidens Egypt og henviser til ni arketypiske  karakterer i menneskefamilien. Enneagrammet var opprinnelig et studie av et  universelt symbol som førte til innsikt og forståelse av menneskets atferd på ni forskjellige måter. I dag er det imidlertid utviklet til en analytisk metode om ni mennesketyper. 

«Opprinnelig var enneagrammet et universelt symbol. All kunnskap kan inkluderes i enneagrammet, og ved hjelp av enneagrammet kan kunnskapen bli forstått. Det er derfor bare det man forstår som kan settes inn i enneagrammet. Det man ikke kan sette inn i enneagrammet, forstår man ikke. For den som lærer seg å bruke enneagrammet blir bøker og biblioteker fullstendig unødvendige. Alt kan bli inkludert og lest inn i enneagrammet. Man kan være helt alene i ørkenen, tegne enneagrammet i sanden og i det lese universets evige lover. Og hver gang kan man lære noe nytt, noe man ikke visste fra før. Hvis to personer som har gått på forskjellige skoler møtes, kan de ved hjelp av enneagrammet øyeblikkelig etablere hvem av dem som forstår mest, og derav hvem som står på hvilket trinn, altså hvem som er den eldste, hvem som er lærer og hvem som er elev. Enneagrammet er det skjematiske diagrammet av den uendelige bevegelsen.» G.I. Gurdjieff.

Ennead

Ennead har likhetstrekk med Enneagrammet som ble introdusert i Vesten av Georgij Ivanovitsj Guirdjieff.  Begge er metoder som opprinnelig stammer fra oldtidens Egypt og som henviser til ni arketypiske karakterer i menneskefamilien. Ennead-metoden har mange av de samme referansene som enneagrammets typer. Den store forskjellen er at Ennead-metoden er en fysiologiske metode for å lære om ni energetiske kvaliteter gjennom kroppens naturlige bevegelses- og reaksjonsmønstre. De ni naturlige kreftene ble kalt netere, og oldtidens vise menn henviste til disse på forskjellige måter: Noen ganger som naturlige krefter i det levende mennesket, andre ganger som ni prinsipper for transformasjon fra livet til døden.
Ennead-metoden har derfor en annen måte å presentere de ni på. Den vektlegger at den fysio-spirituelle opplevelser av egen og andres energi gjennom fysiologiske øvelser.

«Vår egen energi er sterkt knyttet til vår egen identitet. Når vi kler av oss vårt personlige utseende kommer vi inn til det innerste – det som vårt eget unike, verdifulle utrykk. Det er dette som er deg – selve ikonet på den du er. Din energi din sjel. I denne tilstanden er det ingen atskillelse mellom oss og andre. En sjel gjenkjenner en annen sjel, selv om vi er helt og holdent atskilt fra den andre gjennom kroppen vår. Når vi bare har oss selv, er bare oss selv, og med bare oss selv gjenkjenner vi den andre i oss selv når vi kontakter andre mennesker. Dette ufattelige, uforståelige, religiøse, mystiske møtet er noe som vi kan forholde oss til, men ikke så lett forklare. Identitetsmøtet som oppstår når vi møter en annen i denne tilstanden er et møte som ikke lukket om deg selv, men inkluderer den andre. Et møte som legger merke til den andre gjennom å legge merke til deg selv» Morten

Så litt… engelsk ….å oversette dette tar bort feelingen.

The 10 Emanations of God

With the zero being regarded as Heaven and the all or nothing this now leaves us 9 numbers within our base-ten system. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. These nine gods were celebrated by the Greeks and Egyptians in the Ennead. The Ennead was nine gods that represented the archetypal principles that regulated and ruled the cosmos through the laws of number. This company of nine has shown its face many times throughout the world. In Norse mythology, the god Odin hung on the Yggradsil tree for nine days. Benjamin Franklin was Grand Master of the charitable Nine Sisters Lodge. In the European Middle ages we see the Nine-Worthies, semi-legendary figures who personified the ideas of chivalry. We have all heard of Cloud Nine, being dressed to the nines, the nine lives of a feline and a stitch in time saves nine. The Christian’s mythologized the power of these nine numbers in the Christian Angelic hierarchy with those angels being the (9) Seraphim, (8) Cherubim, (7) Thrones, (6) Dominions, (5) Virtues, (4) Powers, (3) Principalities, (2) Archangels and (1) Angels. Even the ancient Mayan venerated the principles of nine. One of the most well-known Mayan pyramids is the pyramid at Chichen Itza. Chichen Itza is nine-level pyramid with a celestial observatory at the top. For a few moments on the solstices and equinoxes, the light and shadows on this pyramid forms a snake that travels down the side of the pyramid to the base, where the head of this great snake, called Quetzacoatal or Kukulcan is carved into stone. The Hebrew letter “Teth”, transcribed as a “T”, meant serpent, or the secret intelligence of all spiritual activities, and was designated by the number nine. The number 9 shows up quite often in the metrology of our universal architecture as well. The diameters of the Moon, the Sun and the Earth using decimal parity all reduce down to this number of spirit.

ZERO, ONE, TWO, THREE, FOUR, FIVE, SIX, SEVEN, EIGHT and NINE: These ten principles united represent completion, the perfection of all being and the harmony that exists within the demiurgic word of the creator, once again, apparent on the two hands that lay right before you. These ten principles are the living thoughts of a great creator being, a great mystery or grand architect who is within all things and without which, all things would cease to exist.

The ancient Vedic peoples, responsible for the oldest of Hindu scriptures, reiterated the supremacy of this base-ten system by placing nine numbers around a circle/zero and performing their math in this way. By placing 9 at the top and moving clockwise around the circle, these 9 digits encased the wholly / holy zero with the zero performing its magic as the placeholder for the rest of the digits.

MATHEMATICAL FINGERPRINT OF GOD is the number 9

There is more to numbers than the mere quantities we assign them.  Numbers are alive.  They structure our waking reality.  All the great mystics and philosophers throughout the ages understood this numeric universe.  It won’t be long until we are able to manufacture energy and reshape our world the way nature intended, through implosion rather than explosion.

The principles of Vortex Math and the underlying ideologies of this forgotten science are resurfacing.  This lost numerical art is a portal to understanding the nature of reality, and the psychological implications gained from such introspection are paramount to the evolution of the world soul.

Over til norsk igjen…og hva dette kan bety…

Når du ser på Enneagrammet og setter en strek mellom 9-3-6. Får du en trekant. En trekant går ikke rundt som en sirkel. Du kan bare ha en side av gangen som er stabil og en side som peker mot noe. Akkurat som en pyramide. Denne symbolikken er ikke noe intellektet forstår, men det er noe inni deg som oppfatter meningen. Det hører sammen med det er bare en side av gangen som peker mot noe. Det er sånn du oppfatter en trekant.

I Enneagrammet er det to viktige nummer mønster rekkefølger som er viktige å forstå. I denne Yin/Yang modellen kan du se hvordan 3, 9, og 6 er sammen. Og på en mer forståelig måte henger og hører sammen. Det ene er at tallene 1,2,4,8,7,5 er en vektor som reiser seg oppover. ( En vektor er en fysisk kvantitet, som fart, energi eller kraft, som både har en størrelse og en retning. 1,2,4,8,7,5 i kroppen er de chakraene eller energisentrene som fører deg/reiser deg/beveger deg oppover. Som gjør at du energtisk eller spirituellt om du vil vokser oppover. Den tredje dimensjon er 3 og 6 er motoren som beveger deg fremover. 9 er den fjerde dimensjonen. Det er deimensjonen av deg i ett med livet og alt som er i det sammen med universet.

3, 9, og 6 er alltid sammenhengende, men det er 9 som den kontrollerende faktor i dette forholdet. Derfor kan du si at Yin/Yang ikke en en dualiet det er en treenighet. Det er fordi 3 og 6 representerer hver sin side av Yin/Yang og at 9 er “S” kurven mellom dem og rundt dem. Sånn kan du forstå at alt er basert på treenigheten. Og at gjennom den eksister du i en fjerde dimensjon. Vi tror at universet er basert på dualitet, men det er fordi vi ser på det som en effekt og årsaken til selve livet.

Yin_Yang

Da gjør jeg dette om til noe som er mer forståelig. Du er en firedimensjonal energi som kan operere livet gjennom en tredimensjonal erfaring. Når du stadig vekk opererer fra et ståsted hvor effekt står foran årsak opererer du i en dualiserende verden. En dualiserende verden er enten det ene eller det andre. Elsker-elsker ikke, får eller ikke får, forstår eller ikke forstår. Men en gang du klarer å forholde deg til årsaks sammenheng mellom deg og verden vil du oppleve en tredimensjonal verden. I det øyeblikket du gjør 3-6-9 vil du erfare deg i verden som en del av det du er rettet mot, drevet av den energien som gir næring til å drive deg fremover, mens du lever livet som det er. Det er altså disse 3,,6, 9 eller den tredje dimensjonen i relasjon til den fjerde dimensjon som driver livet ditt fremover (og ikke oppover, det er en helt annen historie som jeg skal fortelle en annen gang.)

…enda mer forståelig, 3,6,9 er energien eller elektrisiteten som driver livet ditt og får det til å gnistre, akkurat som Tesla forsto forholdet mellom gnist, elektrisitet og fremdrift. Så er 3,6, 9 det som tenner gnisten og driver det fremover så du kan leve ut deg selv som en del av den verden du lever i. Forstår du ikke eller vil du forstå mere kan du kontakte meg på facebook eller morten@morten.no

referanser. Why did Tesla say that 3,6,9 was the key to the universe?

Tesla is known for the quote “If you only knew the magnificence of the 3, 6 and 9, then you would have the key to the universe.” It turns out that when the device is examined, the digital roots of the numbers in positions 3, 6, 9, and 12 constantly repeat the same sequence 3, 6, 9! Is this what Tesla was referring too? The self-organization of numbers and their digital roots?

Its hard to say, but Grether seems to think so. “This breakthrough is phenomenal. If we could get students all over the globe to use this technique, to play with it, and help figure out how to use it, we could overcome our cultural aversion to Mathematics. Instead of memorizing the multiplication table, we could learn the positions of numbers and have a better understanding of how they work.”

NIKOLA TESLA DRAWINGS REVEAL GENIUS MAP FOR MULTIPLICATION

A recently discovered set of original Nikola Tesla drawings reveal a map to multiplication that contains all numbers in a simple to use system. The drawings were discovered at an antique shop in central Phoenix Arizona by local artist, Abe Zucca. They are believed to have been created during the last years of Tesla’s Free Energy lab, Wardenclyffe. The manuscript is thought to contain many solutions to unanswered questions about mathematics.

The Sketches were hidden in a small trunk with numerous other drawings and manuscripts ranging from hand-held technological devices to free-energy systems, many with notes scrawled all over them. Some of the pieces are already familiar to the public, but a few others are not. Most notably is the Map to Multiplication or the Math Spiral. Zucca made a few copies and showed the drawings around to different thinkers, dreamers, and mathematicians.

A few days later a Local High School Mathematics Instructor, Joey Grether, had been working on deciphering the system and had a few breakthroughs. Grether suggests that the Spiral not only explores Multiplication as an interwoven web, but that it, “offers a comprehensive visual understanding of how all numbers are self-organized into 12 positions of composability.”

“This device allows us to see numbers as patterns, the formation of prime numbers, twin primes, Highly composite numbers, multiplication and division, as well as few other systems, I imagine, that are yet to be discovered.”

The diagram itself is very intuitive, allowing students to see how numbers all work together based on a spiral with 12 positions. 12, or 12x (multiples of 12) is the most highly composite system, which is why we have 12 months in a year, 12 inches in a foot, 24 hours in a day, etc. 12 can be divided by 2, 3, 4, and 6. So can all multiples of 12. For every 12 numbers there is a chance of 4 numbers being prime. They happen to fall in positions (think clock positions) 5, 7, 11, and 1.

Juan Zapata, One of Mr. G’s students believes so as well… “I used to say I’m bad at Math… because that’s what everyone says, but now, I’m like, dude, this is too easy.”

There’s one other fact about the Tesla Spiral that make it interesting. The diagram is dated 12/12/12! 1912. Grether and his students want to turn December 12 into a national holiday. So grab a 12 pack, get a dozen donuts, and celebrate the power of 12x ( via cbsnews.com.co ).

Meld deg på nyhetsbrevet mitt

Få oppdateringer, å lær fra felleskapet

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *


Mer å utforske

Inspirasjon

Å ekle seg!

Ekler du deg? Sier du eller gjør du noe som stikker andre. Snakker du om andre eller skriver du om andre, ting som du helst ikke ville hørt selv? Her om dagen fikk jeg en

Read More »
Helgelandskysten

Dag7 24/8 – Lovund til Bodø!

Fra Lovund kl 06.25, frokost på båten. Så det er bare å pakke kvelden i forveien og gå ombord. Vi har et båtbytte i Stokkvågen før vi drar videre til Bodø, ankomst 11.15 På denne

Read More »
Helgelandskysten

Dag6 23/8 – Havkanten/Vega til Lovund!

Vi drar fra Havkanten etter frokost 0930 med Rib til Søvik-Buss til sentrum SSJ, båt videre til Lovund 1040. «Lovund Hotell er ikke helt som andre hotell – her har du noe for enhver smak.

Read More »

Lyst på mer fokus og kontroll i livet?

Morten viser deg veien

0 Shares
Tweet
Share
Share
Pin