Bonus – sammenheng mellom livsenergi, nøkler, kommunikasjon og endring.