Om

Du er unik fordi du har din egensæregne livshistorie. Du er et resultat av oppveksten din, kulturen i samfunnet, skolegangen du fikk samt påvirkningen fra foreldre, venner og andre. Noen har kanskje forsøkt å hjelpe deg til å forstå hvem du er ved å dytte sin egen væremåte på deg. Andre har fortalt deg at du må finne din egen vei. Alt dette, all påvirkningen du har blitt påført, alle pålagte mønstre, alle utfordringer og løsninger, preger livet ditt. Det vises på deg på samme måte som sorg og glede vises på deg. Ingenting av dette definerer livsenergien din. Det er heller ikke hva du har gjort eller skal gjøre med livet ditt som definerer den. Din livsenergi er helt uavhengig dette. Den er også uavhengig av din religiøse tilknytning eller trosretning. Livsenergien har heller ingenting med jeget eller personligheten din å gjøre. Den er aldri negativ, sløv, lat eller vil ha noe. Den forholder seg aldri til hva som skjedde, og heller ikke til hva som kommer til å skje. Den kobler seg ganske enkelt opp til livet som det er, slik at du kan erfare virkeligheten ut fra din indre virkelighetsoppfatning. Livsenergiene er simpelthen de naturlige kreftene som ligger som et vannmerke i menneskets natur.

Om de 9 Livsenergiene

Livsenergiene er simpelthen de naturlige kreftene som ligger som et vannmerke i menneskets natur.

De ni livsenergiene viser seg frem i det fysiske utseendet hos alle mennesker, uansett hvor de er født i verden. Hver enkelt av livsenergiene har en arketypisk karakter, kraft og uttrykk. Alle mennesker har alle ni livsenergier i seg, men én av dem er dominant. Hvilken livsenergi som er dominant hos deg, kommer til uttrykk i ansiktet og kroppsformen, hvordan du beveger deg og hvilke talenter og gaver du har. Denne dimensjon kommer i tillegg til sansene dine. Livsenergien resonnerer, responderer og kommuniserer gjennom deg på en helt unik måte. Å bli kjent med livsenergien din, gjør deg levende og vital.  Det forbedrer de mellommenneskelige relasjonene dine og løser opp i bekymringer og uro. De ni livsenergiene bærer i seg en særegen kraft som, i tillegg til å være den dominante drivkraften i hver enkeltes liv, også er grunnlaget for end ring. Ved å avdekke hvilken av de ni som er dominant for deg, vil du få en rekke nøkler som gjør det enklere for deg å forstå og forbedre deg selv og livet ditt, og, ikke minst, å forstå bedre menneskene du har en relasjon til.  De ni livsenergiene er som deler av en enhet, og hver livsenergis forhold til enheten er nøkkelen til den enkeltes natur. 

Et spørsmål om å kjenne seg selv.

Livsenergiene er simpelthen de naturlige kreftene som ligger som et vannmerke i menneskets natur.

Har du noen gang følt at du var i flytsonen? At du ikke kjente et snev av indre konflikt, og at alt du gjorde var enkelt og uanstrengt? Da hadde du, bevisst eller ubevisst, kontakt med alle ni livsenergier samtidig. Du kan lære hvordan du vekker alle ni livsenergier i deg selv. Når du har vekket alle, vil du oppleve en kontinuerlig følelse av harmoni og glede. Når det er ubalanse i eller mellom noen av de ni, vil det oppstå tegn og symptomer som påvirker deg i øyeblikket, og dermed også oppførselen din. Tegnene og symptomene skaper mønstre som kan hjelpe deg å stille en diagnose som du kan helbrede selv.  Fortsetter du å jobbe med de ni, tilpasser energiene seg kontinuerlig til hverandre, og de endrer seg uendelig i forhold til hverandre i en evig dans som gjør at du utvikler deg. Dette er naturlig utvikling og en fantastisk, kontinuerlig prosess som vil gi den som jobber med metoden, en helt ny livsførsel. Når du erfarer din livsenergi, vil du utstråle en definert kraft som enten er ydmyk av karakter eller engasjerende. Den kan være fokusert og inspirerende eller føles som en dyp, lidenskapelig følelse i deg selv. Den kan være fredfull og klar eller intens og full av kjærlighet. Den kan være en enorm følelse av tilstedeværelse som viser deg tusen nye muligheter. Den kan være at du vrir på tankene og merker at noe nytt oppstår. Den kan være at du kjenner hver eneste celle i kroppen og står trygt og godt og urokkelig med begge beina på gulvet. Og den kan være at du svever fritt i takt med alt i livet som er i, og rundt deg. 
 
 

Om Morten Nygård

Morten Nygård utdannet seg til CTI coach og leder i Usa fra 2002 til 2005. Siden da har han har forsket på den fysiologiske delen av Enneagrammet. Morten har ledet arbeidet med de 9 typene i Europa siden han ble introdusert og typet som livsenergi 3 i 2002. 

 

Han startet Ennead skolen i 2009 som i dag er en frivillig organisasjon som fordyper seg i metoden gjennom meditasjon. Etter å ha identifisert flere tusen personer startet han 9 Livsenergier i 2018. Det er en organisasjon som lærer bort metoden med de 9 Livsenergiene og de 9 nøklene for transformasjon. 9 Livsenergier har web-baserte programmer hvor du kan lære om metoden. I tillegg er det morgen-meditasjon med sittende posisjon, stående power-posisjon, pust og bevegelses-trening hver morgen fra mandag til fredag. 9 Livsenergier arranger samlinger i inn og utland.

 

Morten jobber daglig som coach og veileder for enkelt personer, grupper og organisasjoner som vil endre livet sitt. 

 

Morten har en unik erfaring med å lede enkeltmennesker og retreater. Han har gjennomført 3 – 4 ukes samlinger hver år og identifiserer flere tusen personer.

 

Morten har også undervist for å forbedre kommunikasjon i bedrifter som Telenor, Schibsted, Klaveness Marine, Røde Kors med flere. Morten jobber kontinuerlig med å utvikle seg selv og har sittet ute i skogen og meditert hver morgen i 1500 dager. Han har skrevet 3 bøker og er foredragsholder.

Da jeg innså at det manglet en systematisk, samsvarende og sammen-hengende veiledningsprosess for de 9 livsenergiene. Startet jeg en prosess for å finne ut hvordan metoden kan læres bort. Jeg kan med hånden på hjertet si at vi i dag har en naturlig metode som viser hvordan du setter nøkkelen i døren, vrir om og går inn i deg selv så du kan oppdage hvem du er og hva du skal gjøre med den du er.